Als u WAM verzekerd bent, houdt dit in dat u een WAM verzekering heeft afgesloten. Een WAM verzekering wordt ook wel een Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen genoemd en betreft een verplichte verzekering die u af moet sluiten als u met een motorrijtuig aan het verkeer deelneemt. Meer over de WAM verzekering die u heeft afgesloten als u WAM verzekerd bent, leest u op deze pagina. Zo leest u op deze pagina niet alleen wat de WAM verzekering inhoudt, maar ook wanneer u verplicht bent om WAM verzekerd te zijn.

 

WAM Verzekerd

De WAM verzekering: een korte introductie

De WAM verzekering is een verplichte verzekering die in het kader van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen vanaf 1 januari 1965 verplicht afgesloten moet worden als men wil deelnemen aan het verkeer met een motorrijtuig. De verzekering moet afgesloten worden voor een motorrijtuig waar men houder of bezitter van is, maar ook voor een motorrijtuig waarvan het kenteken gekoppeld is.

Als u de WAM verzekering heeft afgesloten en WAM verzekerd bent, wordt de aansprakelijkheid van een viertal personen gedekt als één van hen schade veroorzaakt met het verzekerde voertuig. Dit zijn de bezitter van het voertuig, de houder van het voertuig, de bestuurder van het voertuig en de passagier van het voertuig. Kortom, als u WAM verzekerd bent en de bezitter, de houder, de bestuurder of de passagier van het voertuig met het verzekerde motorrijtuig schade aanbrengt aan een ander motorrijtuig, bent u hiervoor verzekerd.

WAM Verzekerd

De reden dat de WAM verzekering verplicht is gemaakt in Nederland, heeft te maken met het feit dat autobezitters in het verleden vaak werden benadeeld na een ongeluk met een andere partij. Dit kwam bijvoorbeeld omdat het ongeluk werd veroorzaakt door iemand anders, maar deze persoon niet in staat bleek te zijn om de gemaakte schade te vergoeden. Om te voorkomen dat autobezitters zelf moeten opdraaien voor schade die door een ander gemaakt is, moeten alle bezitters van motorrijtuigen in Nederland verplicht WAM verzekerd zijn.

 

WAM Verzekerd

Wanneer ben ik verplicht WAM verzekerd?

De WAM verzekering is verplicht als u met een motorrijtuig op de weg rijdt, als u met een motorrijtuig buiten een openbare weg aan het verkeer deelneemt en als u een kentekenbewijs heeft gekregen voor een motorrijtuig. Heeft u een aanhanger, dan hoeft u hier geen aparte verzekering voor af te sluiten. Aanhangers vallen namelijk automatisch onder de verzekering van het trekkende voertuig en hebben dan ook geen aparte WAM verzekering nodig.

Zelfs als u niet met uw motorrijtuig op de weg rijdt en de auto alleen op de weg heeft staan, moet u een WAM verzekering afsluiten. In de regel geldt namelijk dat voertuigen die ‘op de weg geplaatst zijn’, ook een WAM verzekering nodig hebben. Ook als u uw auto niet gebruikt, heeft dit voertuig dus verplicht een WAM verzekering nodig. Bent u niet WAM verzekerd, dan kunt u hier een flinke boete voor krijgen en moet u alsnog een WAM verzekering afsluiten.